ติดต่อเรา

ที่อยู่ :  

วัดบางบัว เลขที่ 50 ซอยพหลโยธิน 46 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 

กองงานเลขานุการเจ้าอาวาสวัดบางบัว โทร. 02 940 1287 , 064 995 2895

 

สำนักงานฌาปนสถาน โทร. 02 579 1748

 

 ฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง 065 923 5144 พระสิทธิโชค , 084 773 5028 คุณสุวัฒน์ 

 

email : watbangbua2@gmail.com

www.facebook.com/watbangbua