ประวัติวัด

วัดบางบัว

     วัดบางบัว ตั้งอยู่เลขที่ 50 ซอยพหลโยธิน 46  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา โดยมีอาณาเขต คือ 

ทิศเหนือติดกับเขตกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ทิศใต้ติดกับเขตทกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์

ทิศตะวันออกติดกับเขตกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์  และทิศตะวันตกติดต่อกับลำคลองลาดพร้าว

 

     วัดบางบัว สร้างประมาณ พ.ศ. 2380 โดยมีสี่พระยาเป็นผู้สร้างคือ พระยาศรี พระยาเพ็ชรปราณี พระยาพุคภักดี และพระยาราชหลักเมือง

     ในสมัยแรกนั้นชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดลาดน้ำเค็ม” ต่อมาจึงเปลี่ยนนามเป็น “วัดบางบัว” 

หลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะพัฒนาวัดอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดมา ทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

     วัดบางบัวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2519

     

วัดบางบัว มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

รูปที่ 1 พระอธิการแสง  รูปที่ 2 พระอธิการสด  รูปที่ 3 พระอธิการเทศ  รูปที่ 4 พระอธิการทอง 

รูปที่ 5 พระอธิการโปร่ง  รูปที่ 6 พระอธิการแป้น  รูปที่ 7 พระอธิการเพิ่ม จันทร์บำรุง  รูปที่ 8 พระครูสังฆรักษ์ลอย โพธิ์รอด 

รูปที่ 9 พระครูวุฒิสารโสภิต  รูปที่ 10 พระครูปทุมสราภิรักษ์  รูปที่ 11 พระครูวิธานปริยัติกิจ

และรูปที่ 12 พระครูพิสิฐวิหารการ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัลบั้มรูปภาพ

VDO สอนธรรมะ

ช่องทางการติดต่อ 2

ที่อยู่

วัดบางบัว เลขที่ 50 ซอยพหลโยธิน 46 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร

สำนักงานฌาปนสถาน

(ติดต่องานศพ)

ติดต่อ ณ กุฏิ 14 ห้องสำนักงานฌาปนสถาน

:: เวลาทำการ  เช้า  08.30 - 10.00

                   บ่าย 13.00 - 19.00

โทร.02-579-1748

_______________________________________________

จุดบริการฌาปนสถานสัตว์เลี้ยง 

(ติดต่องานศพสัตว์เลี้ยง)

ติดต่อ ณ จุดรับสังฆทาน หรือ จุดบริการฌาปนสถานสัตว์เลี้ยง

:: เวลาทำการ  เช้า  08.30 - 10.00

                   บ่าย 13.00 - 16.30

โทร.065-923-5144 (พระสิทธิโชค : เอ)

      084-773-5028 (คุณสุวัฒน์)

_______________________________________________

กองงานเลขานุการวัดบางบัว

(ติดต่อกิจนิมนต์)

ติดต่อ ณ ศาลาหอฉัน กองงานเลขานุการวัดบางบัว

:: เวลาทำการ  เช้า  09.00 - 10.00

                   บ่าย 13.00 - 16.30

โทร.02-940-1287

      096-242-2324 (พระมหาชัยวลัญช์)

      097-456-4423 (พระชลภัช)

_______________________________________________

อีเมล์และช่องทางอื่นๆ