ขอเชิญร่วมทอดกฐิน ประจำปี 2562

ด้วยทางวัดบางบัว  จะจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี  เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี  และเพื่อประโยชน์แก่พระภิกษุ ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาสสำหรับในปีนี้เป็นการทอดกฐินแบบสามัคคีอย่างเช่นทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ ผู้ที่เป็นประธานในการทอดกฐิน “คุณฉัตร-คุณประเทือง สุดสาคร และครอบครัว” และนอกจากนี้ทางวัดยังจัดให้มีการทอดผ้าป่าหางกฐิน เพื่อรวบรวมจตุปัจจัย ไปร่วมสมทบทุนในการบูรณะเตาเผาศพ(เมรุ) ที่ได้ชำรุดทรุดโทรม เพราะการใช้งานที่ยาวนานมาหลายปี ทางวัดจึงขอบอกบุญมายังญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดผ้าป่าหางกฐินโดยรับเป็นเจ้าภาพ  

เป็นกอง ๆ ละ ๙๙๙ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) หรือตามกำลังศรัทธา

                   ฉะนั้น  จึงขอบอกบุญมายังทุก ๆ ท่าน  เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าหางกฐิน โดยพร้อมเพรียงกัน     

ที่สุดขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้อภิบาลรักษา ให้ท่านฯ  และครอบครัว มีความสุข ความเจริญ เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ จงทุกทิวาราตรีกาลเทอญ.

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

          เวลา ๑๕.๓๐ น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถวัดบางบัว

          เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน ณ ศาลาเอนกประสงค์

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

          เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) รอบอุโบสถ

เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศาลาเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีทอดผ้าป่าหางกฐิน ณ ศาลาเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีกรานกฐิน ณ อุโบสถ วัดบางบัว

          เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร

เวลา ๑๑.๓๐ น. ขอเชิญรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ :

พระครูพิสิฐวิหารการ  เจ้าอาวาสวัดบางบัว  โทร. ๐-๒๙๔๐-๑๒๘๗, ๐๖๔-๙๙๕-๒๘๙๙

พระมหาปริญณภัสทร์  รุจิธมฺโม ดร.  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดบางบัว  โทร. ๐๖-๔๒๘๙-๒๕๙๙

image