งานกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๑

ประมวลภาพวันงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี โดยประธานดำเนินงานคือ

คุณประยูร-คุณอิสรีย์ - คุณสัมฤทธิ์-คุณอิทธิพัทธ์ บัวพุฒ พร้อมด้วย ครอบครัว ทิมสถิตย์ ครอบครัว แสงนาค ครอบครัว โพธิ์รอด

image